8 lời khuyên đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng

Dịch vụ khách hàng là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Khách hàng chính là tài sản sống còn của doanh nghiệp. Thiếu khách hàng, hoạt động kinh doanh nói chung không thể tồn tại.

Chiến lược phát triển thương hiệu như thế nào thì hợp lý?

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy chai nước ngọt nhãn hiệu Coca-Cola hay Pepsi-Cola ở khắp mọi nơi, trong bất kỳ cửa hàng nào từ bình dân đến sang trọng. Đó chính là thương hiệu. Kinh doanh ngày nay đòi hỏi các công ty không chỉ cần có được nhận thức đúng đắn và đầy đủ về thương hiệu, mà còn phải có một chiến lược về thương hiệu.

10 bước cơ bản xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp trẻ

Xây dựng và quản trị thương hiệu là vấn đề không đơn giản, đặc biệt với các doanh nghiệp trẻ trong phạm vi hữu hạn của nguồn vốn kinh doanh. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu không phải là vấn đề quá phức tạp, nếu bạn nhìn nhận vấn đề “thương hiệu-giống như một con người”.