Chiến dịch Real Beauty Id đầy sáng tạo của Dove

Dove (một brand của Unilever) vừa cho ra mắt video quảng cáo nằm trong chiến dịch Real Beauty ID tại Nhật Bản để nâng cao sự tự tin của phụ nữ tại nước này.