3 yếu tố không thể thiếu cho bao bì một sản phẩm

Bao bì là một dạng quảng cáo được thiết kế tiện dụng để khách hàng có thể sử dụng. Qua đó thương hiệu sẽ được quảng bá cho nhiều người khác. Chuyên gia thị trường Trương Cung Nghĩa cho biết, bao bì sản phẩm quyết định hơn 50% khả năng thành công của sản phẩm khi chinh phục người tiêu dùng. Một bao bì sản phẩm thì không thể thiếu 3 yếu tố sau đây.