8 lời khuyên đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng

Dịch vụ khách hàng là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Khách hàng chính là tài sản sống còn của doanh nghiệp. Thiếu khách hàng, hoạt động kinh doanh nói chung không thể tồn tại.