Cá tính thương hiệu là gì? Tại sao thương hiệu cần một cá tính rõ ràng?

Sự cạnh tranh ngày càng khó khăn trong 1 thị trường mà vốn dĩ đã có rất nhiều thương hiệu cùng tồn tại. Làm sao để thương hiệu của bạn có được một màu sắc độc đáo và sự khác biệt?