Các bước để thiết kế brochure hiệu quả

Đã có rất nhiều nghiên cứu rằng, đa số khách hàng tiềm năng xem brochure hay website trước rồi mới gọi điện thoại, đến cửa hàng hay hẹn gặp nhân viên bán hàng. Vì vậy làm cho brochure tạo được ấn tượng mạnh với khách hàng là một công việc vô cùng quan trọng. Dưới đây là các yếu tố giúp bạn thiết kế ra một brochure có thể nói đúng những điều cần nói.