Marketing là gì? (version 16+)

Những điều dưới đây sẽ làm sáng tỏ những băn khoăn của bạn. …. Bạn là một người phụ nữ, bạn nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai tại một bữa tiệc. Bạn đi đến với anh ta và nói, “Tôi tuyệt vời trên giường.”

Marketing là gì? Marketing ảnh hưởng như thế nào đến việc xây dựng thương hiệu

Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức được thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến và phân phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức (theo Hiệp hội Marketing Mỹ - AMA)