6 nguyên tắc vàng khi tương tác với khách hàng trực tuyến

Tương tác với khách hàng là một phần quan trọng trong chăm sóc khách hàng, có thể giúp doanh nghiệp tăng độ tin cậy thương hiệu, nhưng cũng có thể đánh mất khách hàng. Vì thế phản hồi khách hàng cũng nên tuân theo những nguyên tắc riêng. Thực tế cho thấy những phản hồi tiêu cực online của khách hàng có thể phá hủy danh tiếng của thương hiệu. Trong những trường hợp như thế”làm lơ” chưa bao giờ là một giải pháp hữu hiệu cho các doanh nghiệp.