Đã đến lúc bạn nên làm mới thương hiệu doanh nghiệp

Thương hiệu là màu sắc ổn định của một doanh nghiệp, trong nó gồm những giá trị và thể hiện cá tính riêng của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, trong những giai đoạn riêng thì có những lúc doanh nghiệp quyết định sự thay đổi định hướng phát triển. Điều này là cần thiết sự làm mới thương hiệu để phù hợp hơn.