10 bước cơ bản xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp trẻ

Xây dựng và quản trị thương hiệu là vấn đề không đơn giản, đặc biệt với các doanh nghiệp trẻ trong phạm vi hữu hạn của nguồn vốn kinh doanh. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu không phải là vấn đề quá phức tạp, nếu bạn nhìn nhận vấn đề “thương hiệu-giống như một con người”.

Thực hiện chiến lược kéo hay đẩy trong Marketing cho doanh nghiệp?

Trong marketing việc thực hiện những chiến dịch để đẩy mạnh doanh số và quảng bá thương hiệu luôn đóng một vai trò quan trọng. Giống như những hoạt động khách các kế hoạch marketing được phát triển dựa trên mụcđích phù hợp với từng điều kiện của doanh nghiệp.