Xây dựng sự khác biệt để tạo nên lợi thế cạnh tranh

Sự khác biệt luôn được coi là mấu chốt giúp bạn có vị thế cạnh tranh với đối thủ của mình.Vì vậy không phải quá bất ngờ khi mỗi startup đều cố gắng tìm một lối đi riêng nhằm mục đích vượt lên trên các đối thủ. Sự khác biệt đòi hỏi những ý tưởng sáng tạo, liều lĩnh và cả sự kiên trì.